2007-04-04 15:02Pressmeddelande

Avtal klart för Stoppmöbelindustrin

Trä- och Möbelindustriförbundet har träffat nytt treårigt kollektivavtal med Skogs- och Träfacket. Kostnaden för avtalet beräknas till 10,2 % under avtalstiden, varav lönekostnaden står för 9,75 %. Stoppmöbelindustriavtalet omfattar cirka 1500 anställda i 35 företag som bland annat tillverkar sängar, soffor och stoppade stolar.

—Avtalet är dyrt, men ligger på samma nivå som för övrig exportorienterad industri. Vi befarar att de ökade kostnaderna kan försämra företagens konkurrenskraft, men vi hoppas att det inte kommer att leda till några personalneddragningar, säger Leif G Gustafsson, VD på TMF.—Vi är framför allt nöjda med att vi kunnat stoppa en fortsatt utbyggnad av arbetstidsförkortningen. Våra medlemmar är villiga att betala bra för arbetad tid men är inte intresserade att ersätta icke arbetad tid med lön, säger David Johnsson, förhandlingschef på TMF. Vi är också nöjda med att vi även inom stoppmöbelindustrin har fått till ett treårigt avtal eftersom stabilitet och arbetsfred är viktigt för företagen.

Förhandlingschef David Johnsson, tfn 070-597 72 67, tillgänglig för ytterligare kommentarer.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler