2007-03-16 11:23Pressmeddelande

Avtal dröjer

TMF var på torsdagkvällen beredd att lämna besked på Opo:s slutliga medlarbud, dock har motparten Skogs- och Träfacket har begärt extra betänketid till fredag kl 12:00.

För ytterligare kommentar vänligen kontakta David Johnsson, förhandlingschef TMF 070-597 72 67.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler