2007-02-01 16:19Pressmeddelande

Återkallade stridsåtgärder

Skogs- och Träfacket har i dag, 2007-02-01, återkallat sina stridsåtgärder avseende två företag i Smålandsstenar, Ji-Ma Produktion AB samt SkandroTrade. I samband med detta har även stridsåtgärderna mot TMF återkallats.

Detta innebär att de medlemmar som omfattas av Träindustriavtalet nu inte längre drabbas av de tidigare meddelade blockåtgärderna.

Ytterligare information kan erhållas av TMF enligt nedan.

Kontakter:
David Johnsson
Tel: 08-762 72 67 Fax: 08-762 72 24
E-post: david.johnsson@tmf.se

Katia Westerlund
Tel: 08-762 79 88 Fax: 08-762 72 24
E-post: katia.westerlund@tmf.se

Börje Olsson
Tel: 023-580 81 Fax: 023-581 59
Mobil: 070-208 11 94
E-post: borje.olsson@tmf.se

Hans Olsson
Tel: 0470-74 84 21 Fax: 0470-74 84 99
Mobil: 070-557 48 25
E-post: hans.olsson@tmf.se

Torbjörn Hagström
Tel: 036-30 32 50 Fax: 036-30 32 99
Mobil: 070-510 14 50
E-post: torbjorn.hagstrom@tmf.se

Gunder Ehnmark
Tel: 090-71 82 76 Fax: 090-77 43 50
Mobil: 070-333 31 63
E-post: gunder.ehnmark@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler