2007-11-22 08:56Pressmeddelande

Arkitekter, bli mer delaktiga i industriellt byggande!

TMF skriver idag i tidskriften Arkitekten att svenska arkitekter bör bli mer delaktiga i byggprocessen vid industriellt byggande. Många arkitekter accepterar de större byggbolagens villkor utan att sätta sin egen prägel på konstruktionernas utformning. Byggnäringens framtid är industriellt byggande och därför är det väldigt viktigt att fler arkitekter blir delaktiga.

”Svenska arkitekter har en tendens att bli alltför passiva inför de större byggbolagens direktiv. Industriellt byggande kräver aktivt deltagande av Sveriges skickliga arkitekter menar Leif G Gustafsson, vd, TMF”

Enligt en undersökning som Industrifakta genomförde 2006 riktad till företag som specialiserar sig på industriellt byggande kommer 30-35 procent av byggandet att vara industriellt inom fem år och öka till 45 procent om tio år.

”Förmodligen kommer ännu mer att tillverkas industriellt än vad nuvarande prognoser förutspår. Vi står inför en väldigt stor byggboom när delar av miljonprogrammet rivs och de stora ålderskullarna från början på 90-talet för intåg på bostadsmarknaden.”

TMF skriver också till Sveriges arkitekter att generationsväxlingen inom byggnäringen innebär en möjlighet till förändring där gamla metoder kan bytas mot nyare och effektivare processer.

”Sveriges arkitekter bör se industriellt byggande som en möjlighet att skapa något nytt och banbrytande inom byggsektorn, avslutar Leif G Gustafsson.”


För mer information vänligen kontakta:

Daniel Wennick, näringspolitik 08-792 72 01, daniel.wennick@tmf.se
Susanne Rudenstam, kommunikationschef, 08-762 72 73, susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler