2017-03-31 12:08Pressmeddelande

”Arbetsfreden säkrad med treårigt avtal – fortsatt stort behov av modernare kollektivavtal”

null

De nya löneavtalen för industrin är klara, med ett normerande avtalsvärde på 6,5 procent över en treårsperiod.
Nivån är balanserad, även om det för konkurrenskraften hade varit bättre med en nedväxling av löneökningstakten. Men även om kostnadsnivån är hög, har vi nu säkrat arbetsfreden de tre kommande åren. Det finns ett stort behov av att modernisera kollektivavtalen, och det kommer att bli nödvändigt att arbeta med detta under avtalsperioden, säger David Johnsson, VD på Trä- och Möbelföretagen, TMF. 

Det har varit intensiva och tuffa förhandlingar som nu lett fram till nya löneavtal. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Att det blev treåriga avtal har stor betydelse för företagen, som nu kan fokusera på verksamhetens långsiktiga utveckling.

- Det är också positivt att avtalen innebär förändrade arbetstidsregler som är mer anpassade efter verklighetens behov. Det ger en större tydlighet för både arbetsgivare och anställda och underlättar för företagen att bedriva sin verksamhet, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Industrins arbetsgivarorganisationer är: Trä- och Möbelföretagen, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM, SLA och TEKO.

Läs mer om Avtal17tmf.se/avtal17 samt på Twitter @Traomobel.

För mer information, kontakta gärna:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler