2013-11-07 13:42Pressmeddelande

Är det okej att sno din idé?

Produktkopiering blir allt vanligare i möbelbranschen och andra kreativa näringsområden. Många saknar kunskap i frågan vilket bidrar till att plagiering fortsätter att breda ut sig. Trä- och Möbelföretagen (TMF) arrangerar - tillsammans med Beckmans, Konstfack och LiU Malmsten - en öppen föreläsning för designstudenter, som ett led i arbetet att öka medvetenheten och kompetensen kring plagiering.

Föreläsningen hålls av två av Sveriges mest namnkunniga profiler i möbelbranschen; JohanLindau, vd Blå Station, och Lars Bülow, vd Lammhults Design Group. Under ett engagerande kvällspass får du ta del av verklighetsskildringar samt kunskap baserat på föreläsarnas erfarenheter från mångåriga karriärer i möbelbranschen.

Frågor som kommer att tas upp:
• Varför är originalen så viktiga att värna om?
• Varför är kopieringen egentligen ett problem?
• Vilken är min roll som producent eller formgivare?
• Varför måste man jobba mot kopieringen, och hur?
• Måste man bry sig om man själv inte kopierar?
• Kan kopiering vara bra?

- Förra året utbildade vi möbelbranschen, nu är det dags för designstudenterna. Det är viktigt att de som är vår framtid förstår utmaningarna i kopieringsproblematiken, säger Cecilia Ask Engström,
chef för branschutveckling på TMF. 

- Vi arbetar för en konkurrenskraftig och stark svensk möbelindustri. För att kunna ligga i framkant måste vi ständigt arbeta med innovation och där är immaterialrätt ett viktigt verktyg.

Immateriella rättigheter och motverkande av kopierade designmöbler är en viktig fråga för svensk möbelindustri. Sedan 2011 driver TMF arbetet mot kopiering under namnet "Inget slår originalet" och TMF har bl a arrangerat seminarier i Almedalen, haft paneldebatter på Stockholm Furniture Fair samt – i januari – en hearing för politiker i Riksdagen.

Datum: 13 november
Tid: Kl 16.00-18.00
Plats: Konstfack, LM Ericssons väg 14, sal Mandelgren

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling TMF, 08-762 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se  

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler