2012-07-03 15:31Pressmeddelande

Almedalen: Politiker – ta ert ansvar och äg debatten!

null

Det var ett av budskapen när möbelbranschen samlade politiker och andra intressenter i Almedalen (Visby) på tisdagsmorgonen för att tala om problem med piratkopiering.

En av dem som är mest engagerad i frågan i möbel-Sverige är Johan Lindau, vd och ägare till möbelföretaget Blå Station, som själv drabbats av plagiering. Det var andra året i rad han talade i frågan i Almedalen och Lindau riktade en klar uppmaning åt politikerhåll att agera bättre. Budskapet var just ”Poltiker – ta ert ansvar och äg debatten!”

Erika Lagerbielke, formgivare och företagare, var lika tydlig:

- Värna det intellektuella kapitalet om vi tror på Sverige som kunskapsland!

Som svar på frågan om originalen har en chans, var svaret samfällt ja; om vi får enklare och billigare rättsförfarande, om vi får ett starkare mönsterskydd och om vi får en bättre kompetens i tillämpning av lagar och regler.

- Vi saknar en konkret politik som bemöter det växande problemet med piratkopiering, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på Trä- och Möbelföretagen, TMF, och arrangör av seminariet.

- För möbelindustrin, som är en viktig exportnäring, är piratkopiering av möbler ett reellt hinder. Brist på kunskap och passiv politik gör att problemet eskalerar och är ett växande hot mot branschen.

Samtidigt var de närvarande riksdagsledamöterna Christer Örnfjäder (S), Olov Lavesson (M) och Pär Åsling (C) överens om att det är positivt att branschen adresserar problemen och initierar diskussioner om vilka åtgärder som kan bidra till att lösa dessa. Olov Lavesson (M) framhöll bland annat att det krävs ett internationellt samarbete och han uppmanade svenska politiker att rösta i Bryssel på samma sätt som de säger i Stockholm. Christer Örnfjäder betonade å sin sida vikten av uthållighet för att nå fram i frågorna.

Per Åsling framhöll att innovativa företag är fundamentala i svensk ekonomi och att vi måste värna dessa företag. Åsling backade även upp TMF:s förslag att stävja problemen med kränkning av immaterialrätten.

De senaste åren har svenska tullens beslag av förfalskade eller piratkopierade produkter ökat med 1 000 procent. Den svenska exportintensiva möbelindustrin är utsatt för denna brottslighet på flera sätt, både inom och utom Sveriges gränser. Trots en ökande medvetenhet främjar det snåriga juridiska systemet en gråzon som tillåter illasinnade företag att kringgå lagen och agera brottsligt.

Kampanjen "Inget slår originalet"
Immateriella rättigheter och bekämpande av plagiering är en viktig fråga för TMF och möbelbranschen. Under 2011 inleddes en kampanj mot piratkopiering, "Inget slår originalet", som bl a synts på Möbelmässan och i Almedalen.

TMF för fram följande fem punkter för att minska piratkopieringen:
1. Specialdomstol för immaterialrätt
2. Alternativ tvistlösning
3. Enhetlig europeisk lagstiftning för immaterialrätt
4. Immaterialrättsutbildning för studerande
5. Medvetenhet i alla led, från underleverantörer till konsumenter

Läs mer om Immaterialrätt på TMF:s sajt, tmf.se – Bransch/Möbler/Immateriella rättigheter

För mer information, vänligen kontakta:
• Cecilia Ask Engström, chef för Bransch,TMF  cecilia.ask.engstrom@tmf.se
Tfn. 08-762 72 06

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler