2012-07-02 19:00Pressmeddelande

Almedalen: Finansiering av miljonprogramsrenoveringen på agendan

TMF och VVS Företagen samlade representanter från politik, forskning och näringsliv under ett seminarium i Almedalen för att prata om hur finansiering av miljonprogrammet ska lösas. Att vi behöver renovera och att vi bevarar stora samhällsvärden om vi sätter fart nu är väl känt. Men vem ska betala, vad kommer det att kosta och hur ska det finansieras?

I paneldiskussionen, ledd av Pontus Herin, ingick Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna, Anders Röstin, ansvarig infrastruktur KPMG, Jerker Söderlind, Tekn Dr, Stadsforskare och konsult, Stadsliv AB, Yvonne Ruwaida, partistyrelsemedlem (MP),vice ordf Svenska Bostäder samt Anti Avsan, Riksdagsledamot (M), moderaternas bostadspolitiskt talesperson.

Det stod klart att det inte är något Alexanderhugg som löser finansieringen av miljonprogrammet  – i stället är det respektive aktörer som behöver ta sitt ansvar och lösa finansieringsfrågorna efter sina enskilda förutsättningar.

Yvonne Ruwaida var tydlig med att peka på att det råder ett alltför kortsiktigt finansiellt perspektiv bland fastighetsägare och investerare.

- Stora investeringar behöver göras, men lösningen är inte att sälja ut allmännyttan. Prislappen är hög och vi vet att många inte har råd att bo kvar med hyreshöjningar på upp emot 30-40 procent, sa Ruwaida.

Reinhold Lennebo kontrade med att vi inte kan sätta en samhällsstandard utifrån de ekonomiskt svaga i samhället. Alla vill ha ett modernt anpassat samhälle.

Anti Avsan är dock tydlig med att han inte tror på statliga subventioner för att finansiera en renovering.

- Som fastighetsägare har du ett löpande ansvar att ta hand om fastigheten. Man kan inte sitta passivt och vänta på statliga bidrag. Det ger fel signaler och skapar fel incitament. Istället handlar det om att bygga trivsamma och säkra bostäder som fungerar. Inte införa incitament som reducerar det egna ansvaret, menade Anti Avsan.

Jerker Söderlind anser att man tittar för lite på stadsplanering och miljö.

- Värdet på en fastighet avgörs även av tillgänglighet och läge, kommunikationer och miljö. Rustar vi upp detta gör vi miljonprogramsområdena attraktiva igen, resonerade Jerker Söderlind. Det finns också andra värden än fastighetsvärdet att ta hänsyn till. Ser man dessa och utnyttjar entreprenöriella möjligheter finns flera finansiella lösningar av renoveringsbehovet, tror Jerker Söderlind.

Värdet av att lyfta områdenas attraktivitet var också något som Anders Röstin framhöll, inte minst att ta tag i de sociala utmaningarna. Han efterlyste också enklare och mer flexibla sätt för fastighetsägare att finansiera sina upprustningar.

Paneldeltagarna var överens om att det är en omöjlighet att hitta enskilda lösningar. Man måste se sambandet mellan samhälle, privat ägande och, inte minst arbetsmarknaden. Och det behövs tydligare spelregler mellan samhälle och fastighetsägare.

Leif G Gustafsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, kommenterade seminariet så här:

- Vi inser behovet och vi har tekniken. Vi kan spara oerhörda summor på att exempelvis byta fönster i miljonprogrammet, och dessutom kan nya lägenheter tillföras genom tillbyggnad och varsam förtätning. Det är hög tid att sätta fart och därför är det oerhört angeläget att vi som i dag blir konkreta i diskussionen om detta kan ske.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler