2015-02-03 09:00Bloggpost

Tidningskrönika: "Stark industri i dag och i morgon"

null

En förutsättning för att trä- och möbelindustrin ska kunna fortsätta konkurrera på såväl nationell som på global nivå är att de villkor som den arbetar under är konkurrenskraftiga i förhållande till vår omvärld. Det gäller bl a flexibel arbetstid och förbättrat kapacitetsutnyttjande - viktiga frågor inför avtalsförhandlingarna 2016. Läs vd David Johnssons krönika i senaste Trä & Möbelforum.

I skrivande stund är det bara några veckor kvar till årets möbelevent i norra Europa; Stockholm Furniture & Light Fair. En undersökning TMF har låtit göra visar inte bara att den svenska möbelindustrin står stark och är en av de ledande i Europa, utan också att den sedan finanskrisen har tagit en allt större del av den internationella marknaden. Förklaringarna till detta är naturligtvis många, men resultatet är en vital industri som i stor utsträckning behållit produktionen i landet och är en viktig symbol för svensk design och produktionskunnande. Den svenska möbeln gör Sverige känt och bidrar dessutom med exportintäkter.

Under Stockholm Furniture & Light Fair arrangerar TMF bland andra en utställning som heter ”Inside Scandinavian design”. Den ska försöka belysa vilka värden modern skandinavisk möbelindustri står för. Vilken roll spelar innovation, hantverk och närhet mellan konstruktion och produktion i skapandet av en möbel?

En förutsättning för att hela trä- och möbelindustrin ska kunna fortsätta konkurrera på såväl nationell som på global nivå är att de villkor som den arbetar under är konkurrenskraftiga i förhållande till vår omvärld. Om detta kommer de kommande avtalsförhandlingarna i stor utsträckning handla om. Avtalen löper ut våren 2016, men redan nu har TMF inlett arbetet inför förhandlingarna. Det är ingen hemlighet att kostnaderna för avtalen under flera år varit för höga i förhållande till inflationstakten. Eftersom Riksbanken konsekvent har missat sitt inflationsmål om två procent, ett mål som fackföreningarna utgår ifrån i sina yrkanden, har både yrkanden och slutresultat blivit för höga och därmed skadat industrins konkurrenskraft. Detta måste parterna kunna hantera i avtalsrörelsen.

Vidare lär frågan kring arbetstid, återigen, hamna i fokus. Frågan om möjligheten till ett effektivt kapacitetsutnyttjande blir allt viktigare och där måste helt enkelt våra kollektivavtal i högre omfattning än i dag motsvara företagens behov. Företagen måste kunna leverera när kunderna vill och i den omfattning de önskar. Så kan vi som parter ge ett bidrag till en fortsatt stark svensk trä- och möbelindustri.

David Johnsson, vd, TMF


Om Trä- och Möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda. TMF:s vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler