Välkommen till vårt nyhetsrum.


Trä- och Möbelföretagen

Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.

Trähusbarometern 2 2021.pdf

Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:3939kb